تبلیغات
خوشگل ترین وب دنیا - فراموشـــــی….
فراموشـــــی….
8 اردیبهشت 96 | 11:42   

یک ساعت که آفتاب بتابد…

خاطــره آن همه شبهای بــــارانی از یاد میرود….

این است حکایت آدم هــا….

فراموشـــــی….

Related image