تبلیغات
خوشگل ترین وب دنیا - تو
تو
26 خرداد 94 | 20:04   

                                                        

به تو که میرسم مکث میکنم !

انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …

در صدایت ، آرامش

یا در چشم هایت ،目玉 デコメ絵文字 زندگی