تبلیغات
◕خوشگل ترین وب دنیا◕

◕خوشگل ترین وب دنیا◕

حق من این نبود با گریه بعدتو روزاروبشمورم..

Refresh profile ETC FriendS Roza E-MaiL
WELCOME
8 بهمن 93 | 12:29

2010417212545111

 ســلامــ بـــہ وبــمـــ خــوشـــ اومـــכیـــכ  

 بـا همــہ هـمــ تــبـاכلــ لیـنـڪــ مـیڪـنـمـ 

 ڪپے هــمــ آزاכہ :
اگــــہ نــظـر پـیـشـنـهـاכیاانـتـقـاכےכاریـכبگید

مـــمــنـــون


   

انتظار...
2 مرداد 95 | 22:00

معذرت خواهـــی...
3 دی 94 | 12:57

حرفــارو..
3 دی 94 | 12:31

ڪاش...
28 آذر 94 | 14:35

بلاڪ شدטּ
28 آذر 94 | 14:30

ωـنگدل
28 آذر 94 | 14:22

آטּ هــا
28 آذر 94 | 14:14

یهـ چیزایے
25 آذر 94 | 23:06

احسا๛
25 آذر 94 | 23:00

احمـᓆـانهـ
25 آذر 94 | 22:58

خـاطرهـ
25 آذر 94 | 22:38

 صفحه هــا: 1 2 3 4 5 6 7 ...