تبلیغات
خوشگل ترین وب دنیا
WELCOME
8 بهمن 93 | 12:29   

2010417212545111

سلام به وبلاگ من خوش آمدید...

کپی آزاده    
نظرِ دِلـــــــم بود …
19 مرداد 96 | 18:53   
تصویر مرتبط

گفــتنِ "دوستــــت دارم ” نظر لــــطــــــفـــم نبود !!
نظرِ دِلـــــــم بود …

   
مـــوهـــایـــم
19 مرداد 96 | 18:51   
تصویر مرتبط

مـــوهـــایـــم ..
که یـکدسـت ..

هـــمرنـــگ ِ دنــــدانـــهـایــــم شـد !

بـــــاز هــــم ..
بـــــا عـشق ..
می نویـسم :
دوستـــت دارم …

   
دوست داشتن
19 مرداد 96 | 18:50   
تصویر مرتبط
دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !
حسی است ؛
که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود …